Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Szczurowa  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Szczurowa

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Szczurowa.

Mapa Geoportal Szczurowa
Mapa z granicą gminy Szczurowa

Dane urzędu

Urząd Gminy Szczurowaul. Lwowska 2Szczurowa, 32-820

Tel: 14 6714455

Fax: 14 671-45-05

E-mail: ug@szczurowa.pl

Powiat: brzeski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Szczurowa: 1202072

Witryna: www.szczurowa.pl

Władze lokalne: Wójt Zbigniew Moskalug@szczurowa.pl

Aktualności z gminy Szczurowa

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Szczurowej

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Szczurowa to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Szczurowa na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Szczurowej, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Szczurowej

Gmina Szczurowa w liczbach

Powierzchnia gminy Szczurowa*

135 km2

870 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Szczurowa*

9 407 mieszkańców

944 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Szczurowa*

70 mieszkańców na km2

1114 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Szczurowa

Geoportal Szczurowa prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Szczurowa

Jak powstał Geoportal gminy Szczurowa?

Geoportal Szczurowa powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Szczurowa, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Szczurowa umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Szczurowa

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Szczurowa?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Szczurowa;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Szczurowa;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Szczurowa;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Szczurowa;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Szczurowej.
Informacje na Geoportalu Szczurowa

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Szczurowa?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Szczurowa;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Szczurowa;
 • Rejestr MPZP Szczurowa;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Szczurowa;
 • Mapa Topograficzna gminy Szczurowa;
 • Mapa Solarna gminy Szczurowa;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Szczurowa;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Szczurowa

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Szczurowa?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Szczurowa.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Szczurowa łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Szczurowej. W zależności od wybranej kompozycji mapy Szczurowej zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Szczurowa, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Szczurowa oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Szczurowa. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Szczurowej możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Szczurowej. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Szczurowa. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Szczurowa.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Szczurowej.

  Geoportal gminy Szczurowa posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Szczurowa. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Szczurowej sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Szczurowa przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Szczurowej.

  W Geoportalu Szczurowa przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Szczurowa. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Szczurowej. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Szczurowa zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Szczurowa, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Szczurowa oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Szczurowa.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Szczurowa. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Szczurowa są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Szczurowa podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Szczurowa.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Szczurowej. W Geoportalu gminy Szczurowa udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Szczurowej wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Szczurowa.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Szczurowa. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Szczurowa dla mieszkańców

Geoportal Szczurowa jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Szczurowa. Na mapie Szczurowej sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Szczurowa mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Szczurowa. Korzystając z map Geoportalu gminy Szczurowa w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Szczurowa są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Szczurowa dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Szczurowa dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować