Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Szczurowa w liczbach

Geoportal Szczurowa
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Szczurowa

Szczurowa, gmina w województwie małopolskim, powiat brzeski.

Powierzchnia gminy Szczurowa wynosi 135 km2, zajmuje 870 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Szczurowa zamieszkuje 9 407 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 944 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Szczurowa wynosi 70, jest 1114 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Szczurowa. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Szczurowa prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Szczurowa.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Szczurowa: 135870
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Szczurowa: 0,24984
Lesistość w % w gminie Szczurowa: 10,11963
Ludność na 1 km2 w gminie Szczurowa: 701114
Liczba ludności ogółem w gminie Szczurowa: 9 407944
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Szczurowa: -8,41826
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Szczurowa: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Szczurowa: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Szczurowa: 19,11-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Szczurowa: 90,6-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Szczurowa: 681842
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Szczurowa: 3,21474
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Szczurowa: 76,9-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Szczurowa: 6601
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Szczurowa: 131832
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Szczurowa: 795,81289
Przedszkola bez specjalnych w gminie Szczurowa: 4625
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Szczurowa: 317,41505
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Szczurowa: 98,1538
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Szczurowa: 1,51702
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Szczurowa: 577445
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Szczurowa: 3 633-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Szczurowa: 3 728-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Szczurowa: 4 212-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Szczurowa: 90,31334
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Szczurowa: 17,32015
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Szczurowa: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Szczurowa: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Szczurowa: 90,31133
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Szczurowa: 17,31484

Źródłem danych statystycznych dla gminy Szczurowa jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Szczurowa, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Szczurowa. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.