Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Szczurowa - sprawdź miejscowy plan gminy Szczurowa

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Szczurowa? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Szczurowa.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Szczurowa.

MPZP Szczurowa
Mapa MPZP gminy Szczurowa

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Szczurowej.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Szczurowa

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Szczurowa i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Szczurowa prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Szczurowej. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Szczurowa.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Szczurowa i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Szczurowa obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Szczurowa z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Szczurowej

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Szczurowej

0

11 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Szczurowa, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Szczurowa, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

5306 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Szczurowej.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Szczurowa z podziałem na lata

Rejestr MPZP Szczurowa

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Szczurowa. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała Nr XLIII/353/2022 Rady Gminy Szczurowa z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa w miejscowości SzczurowaXLIII/353/20229-12-2022
Uchwała Nr XXXI/267/2021 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa w części obejmującej miejscowość Dołęga”XXXI/267/202129-10-2021
Uchwała Nr XXXI/265/2021 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa w części obejmującej miejscowości Strzelce Małe oraz Strzelce Wielkie”XXXI/265/202129-10-2021
Uchwała Nr XXXI/268/2021 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 października 2021 r. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa w części obejmującej miejscowość Wrzępia”XXXI/268/202129-10-2021
Uchwała Nr XXXI/264/2021 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa w części obejmującej miejscowości: Barczków, Uście Solne oraz Strzelce Wielkie”XXXI/264/202129-10-2021
Uchwała Nr XXXI/263/2021 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa – Etap I dla części miejscowości: Rudy Rysie, Rajsko, Szczurowa oraz Niedzieliska”XXXI/263/202129-10-2021

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Szczurowej?

Za prowadzenie rejestru MPZP Szczurowa odpowiada wójt/burmistrz gminy Szczurowa. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Szczurowa nie obowiązuje, to urząd gminy Szczurowa wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Szczurowej została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Szczurowa z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Szczurowa na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Szczurowej. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Szczurowa!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Szczurowa